กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์
เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ ธ.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานการออกกำลังกาย
และนำกำลังพลในสังกัดร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนำกำลังพลออกกำลังทุกวันพุธ เวลา ๑๕๐๐
โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๗ ธ.ค.๕๙  ณ สนามหน้า
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นเจ้าภาพร่วม
ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลเรือตรี ธีระ จรเจริญ ข้าราชการบำนาญ
ณ ศาลา ๒ วัดจันทนารามฯ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป
และถวายราชดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี 
ม.๙ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๙
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
่ร่วมพิธีเปิดงาน “การจัดนิทรรศการสืบสารงาน...ตามรอยเท้าพ่อ”
ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
  ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครอง
โดยการสนธิกำลังระหว่าง ตำรวจจังหวัดจันทบุรี
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ภรเดช คะชา รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ
ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่
ทหารกองประจำการ หลักสูตรเสริมทักษะ สาชาการบำรุงรักษารถยนต์
(คาร์แคร์) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี
นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจการพลเรือน ซึ่งอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี นายทองทศ  มหามนตรี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ
และจัดวิทยากรพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การอบรม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมให้การต้อนรับพล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. (ตท.๑๙)
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825