กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการ
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี วุฒิชัย  สายเสถียร
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม
“กาแฟสัญจร”ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องจุลมณี ๑
โรงแรมมณีจันทน์รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
พร้อมกับให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในการขุดคูกั้นช้าง
ณ บริเวณคูดักช้างป่า บ้านคลองกลาง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นภดล  สำราญ
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ โรงพละศึกษา กองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาที่ ๗
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาที่ ๗
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ จังหวัดจันทบุรี
จัดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
ณ มณฑลพิธี แปลงปลูกป่าชายเลน บ้านอิเทพ
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ
ณ สนามหน้า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825