กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำกำลังพลในพื้นที่
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แถวเพื่อฟังสาร
จาก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” ประจำปี ๒๕๕๙  
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงพระชาตา
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๙
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๗ ก.ค.๕๙
พลเรือเอก ศุภพงษ์  ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
และรองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทหารเรือ
และคณะเดินทางมาตรวจสอบที่ดิน สนามฝึก ทหารเรือ หมายเลข ๑๖
บ้านจันทเขลม โดยมี พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
ณ สนามฝึก ทหารเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด
เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ณ คลองกำโปรด หมู่ที่ ๗ บ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ศุภพงษ์  ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือโท ธานินทร์  ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ณ โรงแรม นิวแทรเวอร์ลอดจ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๙
พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชน
อาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ณ โรงเรียนวัดขุนซ่องตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี วิชิต  ปักษา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825