กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจำปี ๒๕๖๒

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๒
เสธ.กปช.จต.
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 
ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง”
ประจำปี ๒๕๖๒

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.
เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต.เป็นประธานเปิดกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาในพื้นที่ค่ายตากสิน 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต.เป็นประธานการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ ส.ค.๖๒
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี
ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศาลจังหวัดจันทบุรี  อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๒
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบบ้านให้กับ
คุณตาคำปั๋น  ลำยศ และคุณยายยุวรรณี   ม่วงใหม่ 
ณ บ้านเลขที่ ๖๐/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะขวาง
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 โทร. 37825