กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมตรวจเยี่ยมแผงค้าปลีกผลไม้ริมทางและโรงคัดแยกบรรจุผลไม้
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและแผงขายผลไม้
จำหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพ
ณ ตลาดผลไม้เนินสูง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการค้าปลีกผลไม้
จังหวัดจันทบุรี ผู้ประกอบการ โรงคัดแยกบรรจุ (ล้ง) และเกษตร
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกรียติในงาน “อาสาป้องกันชาติฝ่ายพลเรือน”(อพปร.)
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร”
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ณ โรงแรมสบายดีรีสอร์ท ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ นาวาเอก ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงาน
“ตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ วิทยลัยนาฏศิลปจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๐
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ตำบลอ่าวสลัด
ประชาชนในอำเภอเกาะกูดและผู้มีจิตสัทธา ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ สำนักสงฆ์อ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างรั้วกั้นช้าง
ซึ่งมี พลเรือตรี เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมงานในพิธีและให้การต้อนรับ
ณ บ้านคลองยายไท หมู่ ๑๘ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๐
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/
หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
ให้การต้อนรับ พลเอก อำนาจ  รอดสวัสด ิ์
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ
ณ โรงพละกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอเมืองจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
เข้ารับการรักษา ณ กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825