กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะ
 ณ ห้องรับรอง  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)
และไอซ์  ไว้ในครอบครองและเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
  ในพื้นที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  ณ  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
ให้การต้อนรับ  พลเรือเอก ซรุน  ซาเรือน
ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง 
กองทัพเรือราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมต้อนรับสมเด็จพระวันรัต
(ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พลเรือโท กฤษฎาภรณ์  พันธุมโพธิ
  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ และคณะ
 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทุบหม้อข้าวหม้อแกง
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๓๑
และเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ในโอกาสที่ พลเอก สิงหา  เสาวภาพ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานเคลื่อนที่ส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------

เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมต้อนรับ บรรยายสรุปการรักษาความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ
และตอบข้อซักถาม ให้กับ
คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
ณ  โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ
พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กองทัพเรือ
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ให้การต้อนรับ  นาวาเอกหญิง ศุลีพร รำไพกุล
  หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินและสัมมนา
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
และเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน ไทย - กัมพูชา
ณ บ้านโอวลั๊วะ ตำบลตาแสน  อำเภอกุมเรียง
จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร -  ธิดา
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๑
ผู้บัญชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก อุ๊กเซ็ยฮา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time

 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825