กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๙
รองผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลตรี มงคล  รอดสวาสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กองทัพภาคที่ ๑ และคณะฯ ณ ห้องประชุม
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
พื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
และ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณการการจัดการพื้นที่
กลุ่มป่าตะวันออก แบบมีส่วนร่วม
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
และร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานฯ CAR FREE DAY ๒๐๑๖
วันปลอดรถ ลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุข และรณรงค์การใช้ถนนร่วมกัน อย่างปลอดภัย
ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน
ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ
แต่ละประเภทกีฬา ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ทำการแข่งขันกีฬา
และชมการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ
ณ สนามฟุตบอล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน)
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ
ณ  โรงแรมนิวแทรเวอร์ลอดจ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ
ณ  โรงแรมนิวแทรเวอร์ลอดจ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ ก.ย.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ศังกร  พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ ก.ย.๕๙
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ประสานการยิงสนับสนุน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๒
และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๔
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ ก.ย.๕๙
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ประสานการยิงสนับสนุน ในพื้นที่จังหวัดตราด วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๑ และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๓
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ ก.ย.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา :
เขตแดน และการแสวงหาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเขตแดนทางบกและทางทะเล
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825