กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลมหาธรรมหลวงเตี่ยกวนอู จันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๒๒ (RBC-22)
โดยมี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (ฝ่ายไทย)

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีทำบุญในงานป้อมไพรีพินาศรำลึก
"รำลึกพระบารมี ๑๑๖ ปี ฉลองเมืองจันท์"

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีเปิดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก
"รำลึกพระบารมี ๑๑๖ ปี ฉลองเมืองจันท์" 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๒
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ดำเนินการจัดการประชุม คณะทำงานกองเลขานุการ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๒๒ (SRBC-22)
โดยมี เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประธานการประชุม

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน
ในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ประจำปี ๒๕๖๒ 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ ก.พ.๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน”
ครั้งที่ ๑๘ 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ ก.พ.๖๒
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานเทศกาล
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)
และขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ ก.พ.๖๒
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญกระถางธูปองค์โป๊ยเซียนโจวซือ
และเทพเจ้าต่าง ๆ ขึ้นประดิษฐานบนรถขบวนแห่
เนื่องในเทศกาลตรุษจีนและฉลองครบรอบปีที่ ๕๗
ของเทวสถานจื่อเยี่ยงไท้

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๓ ก.พ.๖๒
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
จัดกิจกรรม “๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time

 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825