กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๐
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อสืบสานต่อร่วมสร้างความดี”
ณ ข้างสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร”
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นเกียรติร่วมงาน “รวมใจ ท่าใหม่ สัมพันธ์” ครั้งที่ ๗
ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่
จังหวัดตราด และ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อตรวจความพร้อม รับทราบข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน
และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๐
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อตรวจความพร้อม รับทราบข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน
และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
กับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ ณ บริเวณ กองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๐
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะ
ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยและกำลังพลวิทยาการสายขนส่ง
ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๔๕๐ ผืน ให้กับประชาชนและนักเรียน
ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๔๕๐ ผืน ให้กับประชาชนและนักเรียน
ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825