กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย ์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุม ๑
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ และคณะ
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม
“กาแฟสัญจร”ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ณ คลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ พื้นที่ปลูกป่าบ้านพญากำพุช หมู่ที่ ๒
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธี
“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ ก.ค.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี
พลเรือตรี นพดล  ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ ก.ค.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825