กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในกิจกรรม วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ
การตลาดเศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันทร์)
ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรม
“กาแฟสัญจร”ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ณ ห้องจุลมณี ๓ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
่ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงาน
“วันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
  นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ
  ณ ห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๙ พ.ย.๖๐
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านกิจการพลเรือนให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จันทบุรี และจังหวัดตราด
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้ การต้อนรับ นาวาเอก ชวิน เวียงวิเศษ
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ และคณะฯนักศึกษา
ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ ระลึกถึงวีรกรรม
และแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  ณ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ พ.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธี งานสดุดีวีรกรรม
“วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ”ครั้งที่ ๑๓
ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กองพันทหารราบที่ ๒กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825