กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสวันครบครอบอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ของพระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร)
ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙
พลเรือเอก ประดิษฐ์  ศิริคุปต์
ประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ และคณะฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๔ จันทบุรี
โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๔ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียนหลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๖ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
พร้อมกับให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ ของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๙
พลเรือเอก อนุทัย  รัตตะรังสี
รองปลัดกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินในความครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ของหน่วยงานทหาร
เดินมาทางมาเข้าตรวจพื้นที่การบุกรุกที่ดินภาคตะวันออก
โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๑
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน)
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในงาน
“จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๕๙”
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (ลานขนถ่ายสินค้า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี น้อย  ภาคเพิ่ม ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ จำนวน ๗๒ นาย
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ
ได้มีการพบปะ รู้จักคุ้นเคย ปรึกษาข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมฯ
ณ โรงแรมริมน้ำกลางจันท์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๙
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมตรวจการปรับปรุง
พื้นที่คูยุทธวิธี (คูดักรถถัง) ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
สร้างไว้เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)
ณ บริเวณบ้านแหลม บ้านบึงชนัง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๙
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกฟื้นฟูกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน
รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ
ได้มอบโล่รางวัลและชมการแสดงจากผู้เข้ารับการฝึก ณ บริเวณลานพรานเพลิน
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๙
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์ สนิท  อักษรแก้ว
ประธานคณะอนุกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านอิเทพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
-----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 099 ต่อ 37825