กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ณ  ร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด
  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ
ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พระบรมฉายาลักษณ ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ลานอเนกประสงค์มูลนิธิป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------

เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
เนื่องในโอกาสขอบคุณลูกค้าประจำปี ครั้งที่ ๑๖
ณ บริษัท ค็อกพิท หมวยออโต้ไทร์ จำกัด
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๑
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time

 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825