กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๒๖ พ.ค..๖๒
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ พ.ค..๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ พ.ค..๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ พ.ค..๖๒
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
พ.ศ.๒๕๖๒ 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ พ.ค..๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา พ.ศ.๒๕๖๒  

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ พ.ค..๖๒
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในงานสายสัมพันธ์จันทบุรี – ตราด
ประจำปี ๒๕๖๒   

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ พ.ค..๖๒
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
กับส่วนราชการและสื่อมวลชน จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
ในกิจกรรมสานสัมพันธ์จันทบุรี - ตราด ประจำปี ๒๕๖๒   

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ พ.ค..๖๒
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล   

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๔ พ.ค..๖๒
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
 

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825