กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๐
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
และกำลังพลในสังกัดแถวให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน)
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------

เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๐
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒๐ (RBC - 20)
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ฝ่ายไทย
และ พลเอก เยือง  โซ๊ะคน รองผู้บัญชาการทหารบก
/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓
/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ฝ่ายกัมพูชา
เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๐
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๐
พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
และคณะฯ เดินทางตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานและซักซ้อม
ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐
บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ ก.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ
“หลักแนวคิดและการขยายผลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านที่ ๕
ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ ก.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พันเอก ฉัตรชัย  ดวงรัตน์
ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร หัวหน้าคณะฯ
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑
ณ สนามหน้า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
(ค่ายตากสิน) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานวันกำเนิดโรงเรียน
ครบรอบ ๑๐๖ ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคาร
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
เพื่อติดตามความคืบหน้า
ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๔ ก.ย.๖๐
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ พลเอก สุนทร  ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑ ก.ย.๖๐
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีเปิด “โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จังหวัดจันทบุรี”
ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825