กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
  ให้การต้อนรับ  พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ และคณะ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมวงศ์มุนี ( วิชัย  เมตฺติโก) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
และ อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิง
ณ เมรุพิเศษ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
่ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 ณ โรงแรมเดอะพีค รีสอร์ท  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------

เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ให้การต้อนรับ  พลตรี อำนาจ  ธนโกสัย
หัวหน้าคณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก และคณะฯ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
่  ให้การต้อนรับ  พลเรือตรี ชุตินธร  ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๔ มี.ค.๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จมาในพิธี ”จุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์” และทอดพระเนตรนิทรรศการ
“พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี”
โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ รับ – ส่ง เสด็จฯ
ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีถวายสักการะ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
เนื่องในวันมาฆบูชาและร่วมกิจกรรม Big Cleaning day
ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


ไทยรัฐ เดลินิวส์
บางกอกโพสต์ เนชั่น
ข่าวสด ประชาชาติฯ
ไทยโพสต์ มติชน
ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ อ.ส.ม.ท.
CNN MSNBC
US News USA Today
ABC News InnnewsThai
Time.com N Y Time


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 ต่อ 37825